Yarı geçirgen ince zarların (membran) kullanıldığı ters osmoz işlemine benzeyen basınçlı membran filtrasyonu yöntemidir. Bu yöntemde yağ/su emülsiyonu içerisinde dağılan yağ damlacıkları, ince bir membran yardımı ile filtre edilerek su fazından ayrılır. Ultrafiltrasyondan önce arıtılması düşünülen emülsiyonun bir ön arıtma işlemine tutulmasında fayda vardır. Bu işlem, emülsiyon kırma maddeleri ile gerçekleştirilir ve yağ ile su fazı ayrılır.