Atıksu arıtma tesislerinde, atıksuyun yeniden kullanılabilmesini sağlamak amacıyla genellikle endüstriyel atıksu arıtımında kullanılan çözünmüş anorganik ve organik maddelerin sudan uzaklaştırılması ya da geri kazanılması amacıyla yüksek basınç uygulayan sistemidir.