İyon değiştirme, iyon değiştirici reçine ve su arasındaki iyon değiş tokuş işlemidir. Suda çözünebilen maddelerin sebep oldukları en bilinen problem sertliktir. Sertliğe suda çözünmüş hâlde bulunan kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) sebep olmaktadır. Sertlik; temizlik malzemelerinin fazla kullanılmasına, borularda tıkanmalara, ısıtıcı ve buhar üretici cihazlarda verimsizliğe, enerji kayıplarına, suda lezzetsizliğe ve birçok problemin oluşmasına neden olmaktadır.