Üretilen yeni teknolojilerin, eko-verimlilik (temiz üretim/  sürdürülebilir üretim) anlayışı çerçevesinde, üretim süreçlerinde asgari 
enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi için sanayide uygulanabilir ve ekonomik çözümlerin getirilmesi, üretimin en temel
ve birinci amacı olmalıdır.

Üretilen yeni teknolojiler, atık geri dönüşümü ve geri kazanımı, su  tasarrufu, atıksu geri kazanımı, emisyonların kaynağında
azaltılması, hammadde tüketiminin azaltılması, tehlikesiz ya da tehlikelilik  düzeyi daha düşük kimyasal madde kullanımına
geçilmesi ,yağ tüketiminin / atık yağ oluşumunun azaltılması, enerji üretim ve kullanımında çevre dostu teknolojilerin
kullanılması, atıklardan yeni ürün/ yakıt/ enerji üretimi, çevre dostu ürün üretimi gibi konuları ele aldığı sürece ,çevre
alanında büyük fayda sağlayacaktır.

PROMETSU ARITMA projelendirme adımlarında, tecrübeli mühendisleri ile yeni teknolojilerden faydalanarak sizin için en uygun
arıtma sürecini belirler.