Atıksu arıtma tesislerinde, Biyolojik arıtma ve kimyasal arıtma işlemlerinde yeterince giderilemeyen, askıda katı maddelerin tutulması amacıyla uygulanan yöntemdir.