Fiziksel arıtma sisteminde bulunan Elekler, Elyaflı maddeler, askıdaki tanecikleri tutmak amacıyla kullanılırlar. Bu üniteler 
tutulan maddelerin boyutlarına göre kaba ve ince elekler olarak sınıflandırılırlar. 

Elek aralığı kaba eleklerde 5-15 mm, ince eleklerde 0,25-5mm, mikro eleklerde 0,020-0,035mm’dir.