Atıksudaki çözünmüş maddelerin elverişli bir ara yüzeyde toplanması işlemidir.